S T I C H T I N G

   

Stichting Lusulu
Secretariaat
Holthe 20
9411 TM Beilen

T: 0593 543340
E: info@lusulu.nl

IBAN: NL09 TRIO 0338 5398 67

 
onderwijsontwikkeling in Zimbabwe WELKOM
 
       
 
 

ACTIES

 

 

NIEUWS

 
 

Het meest recente Beleidsstuk: Jaarverslag 2018

Laatst geüploade Verslagverslag over de missie in juni/juli 2017


 
 

LAATSTE NIEUWS:

Stand van zaken Praktijklokalen Chibila

Projectplan 'Op weg naar zelfstandigheid'

Bouw Chibila november 2018

Bezoek aan Lusulu juni/juli 2017

Bezoek aan Lusulu maart 2017

Verslagen van projecten 2014/2015

Meubels voor de satellites


 
 
 

LUSULU is de naam van een dorpje op het platteland van Zimbabwe. Een droog en arm gebied. Mensen wonen wijdverspreid in hutten. Er is leerplicht in Zimbabwe, maar kinderen moeten ver lopen om naar school te kunnen gaan.

In 2001 is Lusulu Highschool opgericht, omdat de dichtstbijzijnde school 50 km. verderop ligt. De school is gestart met 300 leerlingen en 12 leraren. Zes klaslokalen en twee leraren huisjes waren beschikbaar. Kinderen die van ver komen moesten gedurende de schoolweek in de bosjes rond de school overnachten. Ouders bouwden dan soms kleine hutjes. Deze situatie was vooral voor meisjes heel gevaarlijk! Gelukkig is de situatie nu veel beter. De ouders in Lusulu zijn in 2008 begonnen met de oprichting van een basisschool, want ook die was er niet.

De stichting Lusulu, onderwijsontwikkeling in Zimbabwe, wil de ouders en leerkrachten in Lusulu helpen bij de ontwikkeling van hun onderwijs. We doen dat door heel concrete projecten, zoals klaslokalen, lesmaterialen, training en culturele uitwisseling.

Sinds de oprichting hebben we bij de High School de bouw van 8 klaslokalen (waaronder 4 lokalen voor praktijk onderwijs voor landbouwkunde en huishoudkundige vakken), 3 lerarenhuisjes, een dubbelwoonhuis voor de directie, een gastenverblijf en een slaapgebouw voor de meisjes van Lusulu High School mogelijk gemaakt, inclusief inrichting en lesmateriaal. Ook nutsvoorzieningen zijn met onze hulp gerealiseerd. Daarnaast is de opleiding van 10 docenten (deels) betaald.

Er zijn medio 2018 7 dependances bij de High School. Bij 4 daarvan zijn klaslokalen gerealiseerd, bij 2 ook leerboeken.

Voor de basisschool zijn medio 2018 tien klaslokalen, twee lerarenhuizen inclusief keuken en sanitair, en de watervoorziening met onze hulp gerealiseerd.


LAATSTE NIEUWS

Stand van zaken Praktijklokalen Chibila
In januari 2018 kreeg Stichting Lusulu de vraag om de Chibila Secondary School te helpen bij de bouw van een praktijklokaal voor Mode en Kleding. In mei 2018 werd er met de bouw begonnen.
Door moeilijkheden met de metselaars en het regenseizoen heeft de bouw vertraging opgelopen, maar nu (begin 2019) is er een regendicht gebouw dat nog van binnen en van buiten moet worden afgewerkt met vloeren en pleisterwerk. Daarna kan er met de inrichting worden begonnen.

Het volledige verslag van de stand van zaken vindt u hier.

Projectplan 'Op weg naar zelfstandigheid'
Stichting Lusulu heeft een projectplan opgesteld om de middelbare scholen in Kabuba, Nakaluba en Chinongwe te ondersteunen bij de laatste loodjes, zodat deze scholen als zelfstandige scholen kunnen worden geregistreerd en de leerlingen op hun eigen school examen kunnen doen.

Klik hier om het plan te lezen. 

Nieuws november 2018
In 2018 wordt er in Chibila een lokalenblok gebouwd voor de praktijklessen in Mode en Kleding. Een investering van ruim $ 19.000 in bouwmaterialen, bijeengebracht door de fietsers van The Ride on Education en donateurs (20%), een aantal Goede Doelen Fondsen(47%) en Wilde Ganzen (33%). De ouders betalen de lonen voor de metselaars. Naar verwachting is de bouw eind 2018 afgerond. Dan zullen meubels en naaimachines worden gekocht, nog een investering van ongeveer $ 6.000, waarvan de Stichting Lusulu nog een klein deel voor haar rekening neemt.

Bouw van het lokalenblok in Chibila (klik om te vergroten)

Jaarverslag 2017
Stichting Lusulu heeft het jaarverslag over 2017 opgesteld en gepubliceerd onder "Beleidsstukken".

Klik hier om naar het verslag te gaan.

Bezoek aan Lusulu juni/juli 2017
Afgelopen zomer is bestuurslid Lidy Steeman voor de vijfde keer naar Lusulu gegaan om daar o.a. Excel-trainingen te geven aan leraren, staff en leerlingen. Ook heeft zij diverse satellites bezocht om erachter te komen tegen welke problemen de mensen daar aanlopen en waarvoor ze graag ondersteuning willen van Stichting Lusulu.

Klik hier om het verslag te lezen.

Lerarenhuisje in satellite Nakaluba  Toiletblok in satellite Chinonge

Het lerarenhuisje in Nakaluba (links) en een toiletblok in Chinonge (rechts)

Les op de Primary School  Excel-training

Les op de Lusulu Primary School (links) en Excel-training voor leerlingen van de 6e klas (rechts)

Bezoek aan Lusulu maart 2017
Afgelopen maart zijn René Huigens en Hein Bonebakker naar Lusulu gegaan en de voortgang van de scholen met de respectievelijke schoolhoofden besproken. Ook hebben ze een conferentie georganiseerd over de footprint van de Stichting Lusulu in de regio.

Klik hier voor het verslag van hun missie.

Verslagen van projecten
De twee grote projecten voor 2014/15 zijn afgerond. Met behulp van Bureau Internationale Samenwerking hebben we voldoende sponsors gevonden om twee grote projecten uit te voeren, een 3-lokalenblok bij de basisschool en een lokalenblok bij de school in Chinonge, bij de school in Nakaluba en meubels voor de school in Kabuba.

Een investering van ruim € 35.000 voor ons, maar van meer dan $ 50.000 in Lusulu. De ouders hebben meer dan 25% zelf bijgedragen.

De volledige verslagen van deze projecten kunt u hier vinden.

Meubels voor de satellites
Begin juni zijn meubels afgeleverd voor de twee klaslokalen in Chinonge. De investering van ongeveer $ 4000 is door de ouders betaald (zie onderstaande foto).
In Kabuba worden in juli meubels geleverd, door hetzelfde bedrijf Alpha Steel. Hierbij steunt de Stichting met 65%.
Ook in Nakaluba zijn meubels hard nodig, maar eerst moet daar een lokalenblok gerealiseerd zijn.

Bij alle drie de scholen wordt momenteel gewerkt aan de fundering voor nieuwe lokalen. In Nederland is de Stichting bezig met fondsen werven. Help je mee?

 Bezoek ons ook op Facebook!

 

 

 

    

 


        

         
  design by: O-Line-Webs   powered by: Rapide Internet         stichting Lusulu