S T I C H T I N G

   

Stichting Lusulu
Secretariaat
Holthe 20
9411 TM Beilen

T: 0593 543340
E: info@lusulu.nl

IBAN: NL09 TRIO 0338 5398 67

 
onderwijsontwikkeling in Zimbabwe WELKOM
 
       
 
 

ACTIES

 

 

NIEUWS

 
 

Het jaarverslag 2020 is toegevoegd onder Documenten


 
 

LAATSTE NIEUWS:

Stand van zaken voorjaar 2021

Stand van zaken eind 2019

Stand van zaken Praktijklokalen Chibila

Projectplan 'Op weg naar zelfstandigheid'


 
 
 

LUSULU is de naam van een dorpje op het platteland van Zimbabwe. Een droog en arm gebied. Mensen wonen wijdverspreid in hutten. Er is leerplicht in Zimbabwe, maar kinderen moeten ver lopen om naar school te kunnen gaan.

In 2001 is Lusulu Highschool opgericht, omdat de dichtstbijzijnde school 50 km. verderop ligt. De school is gestart met 300 leerlingen en 12 leraren. Zes klaslokalen en twee leraren huisjes waren beschikbaar. Kinderen die van ver komen moesten gedurende de schoolweek in de bosjes rond de school overnachten. Ouders bouwden dan soms kleine hutjes. Deze situatie was vooral voor meisjes heel gevaarlijk! Gelukkig is de situatie nu veel beter. De ouders in Lusulu zijn in 2008 begonnen met de oprichting van een basisschool, want ook die was er niet.

De stichting Lusulu, onderwijsontwikkeling in Zimbabwe, wil de ouders en leerkrachten in Lusulu helpen bij de ontwikkeling van hun onderwijs. We doen dat door heel concrete projecten, zoals klaslokalen, lesmaterialen, training en culturele uitwisseling.

Sinds de oprichting hebben we bij de High School de bouw van 8 klaslokalen (waaronder 4 lokalen voor praktijk onderwijs voor landbouwkunde en huishoudkundige vakken), 3 lerarenhuisjes, een dubbelwoonhuis voor de directie, een gastenverblijf en een slaapgebouw voor de meisjes van Lusulu High School mogelijk gemaakt, inclusief inrichting en lesmateriaal. Ook nutsvoorzieningen zijn met onze hulp gerealiseerd. Daarnaast is de opleiding van 10 docenten (deels) betaald.

Er zijn medio 2018 7 dependances bij de High School. Bij 4 daarvan zijn klaslokalen gerealiseerd, bij 2 ook leerboeken.

Voor de basisschool zijn medio 2018 tien klaslokalen, twee lerarenhuizen inclusief keuken en sanitair, en de watervoorziening met onze hulp gerealiseerd.


LAATSTE NIEUWS

Stand van zaken voorjaar 2021
Het was voor bijna alle mensen in de wereld een moeilijk jaar. In het jaarverslag leest u dat ook in Lusulu de voortgang van de bouwprojecten zeer gering is geweest. En ook bij de stichting in Nederland was er dan niet veel te doen.

Inmiddels lijkt het tij te keren, bij ons in Nederland maar ook in Zimbabwe. Ook daar is de lockdown opgeheven, de scholen draaien weer, de meeste docenten zijn terug op school, leerlingen zijn er weer. Maar de achterstand is daar wel veel groter dan bij ons. Onderwijs op afstand? Met laptops en ondersteuning van ouders en ….? Daar? Dan waren we daar waarschijnlijk ook niet nodig geweest. Ongetwijfeld lopen daar de meeste kinderen gewoon één tot anderhalf jaar achter. We hopen vooral dat ze die achterstand mogen en kunnen  inhalen; dan maar later examens doen. Anders vrezen we dat het gewoon zakken is en zonder diploma’s verder je leven zien op te bouwen. Dat zijn beslissingen van een regering, daar hebben we als stichting geen invloed op.

Gelukkig kunnen we wel weer verder met bouwen. Voor de school in Kabuba is een plaatselijke sponsor ingesprongen die helpt met het financieren van het dak van de school. De ouders zijn alweer enthousiast aan het werk. Bij de school in Chinonge kan weer materiaal afgeleverd worden. Via een ‘omweg-constructie’ hebben we weer een betaling aan de leverancier kunnen doen. We hopen dat ook daar spoedig weer goede berichten vandaan komen. Helaas is het contact met de school in Nakaluba nog erg moeilijk. We hebben al bijna een jaar geen internet- en telefoonverbinding met hen. Wel mag de directeur van de school nu weer reizen en dus naar de hoofdvestiging in Lusulu gaan. We hopen via de eindverantwoordelijke headmaster van de Lusulu High School binnenkort ook van daar bericht te ontvangen. Met hem is er sinds begin mei weer goed contact.

Voorlopig is er nog voldoende geld beschikbaar om verder te bouwen. We hoeven dit jaar dus geen grote wervingsacties te organiseren.

Bedankt voor uw steun en geduld. We gaan weer met hernieuwd optimisme verder.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Stichting Lusulu

Stand van zaken eind 2019
De vier dependances in Chibila, Chinonge, Kabuba en Nakaluba zijn ‘op weg naar zelfstandigheid’. De werving voor dat project is voortvarend en succesvol geweest. In totaal gaat het bij de 4 projecten om ruim $ 100.000, waarvan in principe de ouders die bij de scholen betrokken zijn 25% opbrengen. Over het algemeen is het de ouders ook een eer om die verplichting na te komen. Voor de Stichting Lusulu betekende dat een ‘opdracht’ van zo’n $75.000 of tegen de verwachte wisselkoers van €/$ van ongeveer 1,15 een goede € 62.500. Dat bedrag is bijna helemaal gehaald of toegezegd. Grote dank daarvoor aan alle gevers.

Het project in Chibila is zo goed als afgerond; in Chinonge, Kabuba en Nakaluba is men nog niet zo ver. Door de afschaffing van de Amerikaanse dollar door de regering van Zimbabwe en omdat er een tijd niets kon worden geleverd door een brandstoftekort, heeft de bouw lang stilgelegen en duurt het project 'op weg naar zelfstandigheid' langer dan we verwacht hadden.
Bedankt voor uw medewerking, belangstelling en geduld.

Lees hier het uitgebreide verslag.

  

Stand van zaken Praktijklokalen Chibila
In januari 2018 kreeg Stichting Lusulu de vraag om de Chibila Secondary School te helpen bij de bouw van een praktijklokaal voor Mode en Kleding. In mei 2018 werd er met de bouw begonnen.
Door moeilijkheden met de metselaars en het regenseizoen heeft de bouw vertraging opgelopen, maar nu (begin 2019) is er een regendicht gebouw dat nog van binnen en van buiten moet worden afgewerkt met vloeren en pleisterwerk. Daarna kan er met de inrichting worden begonnen.

Het volledige verslag van de stand van zaken vindt u hier.

Projectplan 'Op weg naar zelfstandigheid'
Stichting Lusulu heeft een projectplan opgesteld om de middelbare scholen in Kabuba, Nakaluba en Chinongwe te ondersteunen bij de laatste loodjes, zodat deze scholen als zelfstandige scholen kunnen worden geregistreerd en de leerlingen op hun eigen school examen kunnen doen.

Klik hier om het plan te lezen. 

 Bezoek ons ook op Facebook!

 


        

         
  design by: O-Line-Webs   powered by: Rapide Internet         stichting Lusulu